นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร

Tel : 0-7428-2252

E-mail :wiphawan.w@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร