รศ. ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Tel0-7428-2254

E-mail : pwongkot@gmail.com

สังกัดงาน :  งานวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร