นายธวัฒชัย ศรีรุจี

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

Tel0-7428-2288 #201

E-mailtawatchai@gmail.com

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร 

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร