นายชาตพัชร เพชรมาก

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

Tel0-7428-2288#202

E-maildamctp@yahoo.com

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร 

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร