ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร

Tel 0-7428-2258

E-mail : teerasak.j@psu.ac.th

สังกัดงาน : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร