นางสาววันเพ็ญ มีแต้ม

ตำแหน่ง : ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการ

Tel : –

E-mail : –

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร 

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร